eMatičar

Dobro došli na servis eMatičar


Osobe koje borave u zemlji i inostranstvu a čije se matične knjige vode na području općine Zavidovići, mogu izvode i uvjerenja iz matičnih knjiga naručiti putem servisa eMatičar. Plaćanje ove usluge možete izvršiti preko sistema ”e-pay”, u kojem koristite kreditnu karticu za uplatu takse.

Napomena: Izvod iz Zakona

(član 64. Zakona o matičnim knjigama (”Sl. novine FBiH”, br. 37/12 i 80/14). Izvodi iz matičnih knjiga i uvjerenja o činjenicama iz matičnih knjiga izdaju se na usmeni ili pisani zahtjev lica na koje se odnose podaci, njegovog punomoćnika ili člana njegove uže i šire porodice, usvojitelja ili staratelja

Ako se utvrdi da ne postoje zakonski uvjeti da se izda izvod ili uvjerenje o podacima iz matičnih knjiga – u tom slučaju organ uprave općine i grada nadležan za matične knjige donosi rješenje kojim se odbija zahtjev stranke.

Zahtjev za uvjerenje o državljanstvu

Uputstvo za popunjavanje obrasca

1. Dokumente šaljemo isključivo za osobe koje su upisane u matičnim knjigama rođenih, vjenčanih, umrlih i knjigu državljanja u općini Zavidovići.

2. U slučaju odbijanja zahtjeva, bićete kontaktirani elektronskom poštom.

3. Svaka zloupotreba ove usluge je zakonski kažnjiva.

4. Izvodi i uvjerenja se šalju preporučenom poštom, nakon što što dobijemo potvrdu o plaćanju.

5. Ime i prezime na uplatnici mora da se slažu sa imenom i prezimenom navedenog u zahtjevu.

6. Za više informacija možete se obratiti na broj telefona + 00387 32 878 314 lokal 129 ili na email maticni.ured@zavidovici.com.ba.

LIČNI PODACI


PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA

IZJAVA

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da su svi gore navedeni podaci istiniti te ih kao takve vlastoručno potpisujem.

PLAĆANJE

Cijena za ovaj izvod iznosi: KM

( Cijena zahtjeva + poštarina + Apostille pečat( ukoliko ste označili da želite ) + provizija banke )
raiffeisen_e_pay

Izvod iz matične knjige vjenčanih

Uputstvo za popunjavanje obrasca

1. Dokumente šaljemo isključivo za osobe koje su upisane u matičnim knjigama rođenih, vjenčanih, umrlih i knjigu državljanja u općini Zavidovići.

2. U slučaju odbijanja zahtjeva, bićete kontaktirani elektronskom poštom.

3. Svaka zloupotreba ove usluge je zakonski kažnjiva.

4. Izvodi i uvjerenja se šalju preporučenom poštom, nakon što što dobijemo potvrdu o plaćanju.

5. Ime i prezime na uplatnici mora da se slažu sa imenom i prezimenom navedenog u zahtjevu.

6. Za više informacija možete se obratiti na broj telefona + 00387 32 878 314 lokal 129 ili na email maticni.ured@zavidovici.com.ba.

LIČNI PODACI
PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA
IZJAVA

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da su svi gore navedeni podaci istiniti te ih kao takve vlastoručno potpisujem.

PLAĆANJE

Cijena za ovaj izvod iznosi: KM

( Cijena zahtjeva + poštarina + Apostille pečat( ukoliko ste označili da želite ) + provizija banke )
raiffeisen_e_pay

Izvod iz matične knjige rođenih

Uputstvo za popunjavanje obrasca

1. Dokumente šaljemo isključivo za osobe koje su upisane u matičnim knjigama rođenih, vjenčanih, umrlih i knjigu državljanja u općini Zavidovići.

2. U slučaju odbijanja zahtjeva, bićete kontaktirani elektronskom poštom.

3. Svaka zloupotreba ove usluge je zakonski kažnjiva.

4. Izvodi i uvjerenja se šalju preporučenom poštom, nakon što što dobijemo potvrdu o plaćanju.

5. Ime i prezime na uplatnici mora da se slažu sa imenom i prezimenom navedenog u zahtjevu.

6. Za više informacija možete se obratiti na broj telefona + 00387 32 878 314 lokal 129 ili na email maticni.ured@zavidovici.com.ba.

LIČNI PODACI


PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA
IZJAVA

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da su svi gore navedeni podaci istiniti te ih kao takve vlastoručno potpisujem.

PLAĆANJE

Cijena za ovaj izvod iznosi: KM

( Cijena zahtjeva + poštarina + Apostille pečat( ukoliko ste označili da želite ) + provizija banke )
raiffeisen_e_pay

Zahtjev za izvod iz matične knjige umrlih

Uputstvo za popunjavanje obrasca

1. Dokumente šaljemo isključivo za osobe koje su upisane u matičnim knjigama rođenih, vjenčanih, umrlih i knjigu državljanja u općini Zavidovići.

2. U slučaju odbijanja zahtjeva, bićete kontaktirani elektronskom poštom.

3. Svaka zloupotreba ove usluge je zakonski kažnjiva.

4. Izvodi i uvjerenja se šalju preporučenom poštom, nakon što što dobijemo potvrdu o plaćanju.

5. Ime i prezime na uplatnici mora da se slažu sa imenom i prezimenom navedenog u zahtjevu.

6. Za više informacija možete se obratiti na broj telefona + 00387 32 878 314 lokal 129 ili na email maticni.ured@zavidovici.com.ba.

LIČNI PODACIPODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA:
IZJAVA

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da su svi gore navedeni podaci istiniti te ih kao takve vlastoručno potpisujem.

PLAĆANJE

Cijena za ovaj izvod iznosi: KM

( Cijena zahtjeva + poštarina + Apostille pečat( ukoliko ste označili da želite ) + provizija banke )
raiffeisen_e_pay

Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju

Uputstvo za popunjavanje obrasca

1. Dokumente šaljemo isključivo za osobe koje su upisane u matičnim knjigama rođenih, vjenčanih, umrlih i knjigu državljanja u općini Zavidovići.

2. U slučaju odbijanja zahtjeva, bićete kontaktirani elektronskom poštom.

3. Svaka zloupotreba ove usluge je zakonski kažnjiva.

4. Izvodi i uvjerenja se šalju preporučenom poštom, nakon što što dobijemo potvrdu o plaćanju.

5. Ime i prezime na uplatnici mora da se slažu sa imenom i prezimenom navedenog u zahtjevu.

6. Za više informacija možete se obratiti na broj telefona + 00387 32 878 314 lokal 129 ili na email maticni.ured@zavidovici.com.ba.

LIČNI PODACI


PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA
IZJAVA

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da su svi gore navedeni podaci istiniti te ih kao takve vlastoručno potpisujem.

PLAĆANJE

Cijena za ovaj izvod iznosi: KM

( Cijena zahtjeva + poštarina + Apostille pečat( ukoliko ste označili da želite ) + provizija banke )
raiffeisen_e_pay

Registracija


IZJAVA

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da su svi gore navedeni podaci istiniti te ih kao takve vlastoručno potpisujem.